top of page

Privacyverklaring MJ-Technieken

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoongegevens. Deze Privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27/12/2022

Contactgegevens
De persoongegevens worden verwerkt door Michiels Jurgen, zaakvoerder van MJ-Technieken
Michiels jurgen / terlicht 196 9450 Heldergem / BE0734337609 / info@mj-technieken.be
Michiels jurgen krijgt uw persoonsgegevens via u zelf, bij voorbeeld telefonisch, via email, via contactforumulier op website of via verwijzers

MIchiels jurgen verwerkt de volgende persoonsgegevens:
-naam
-telefoonnummers en email adres
-geslacht
-Adres
-inhoud van communicatie

Doeleinden
Michiels jurgen verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

- onderhouden van contact
- dienstverlening
- verrichten van administratieve handelingen
- facturering, offertes


Hoe lang wij uw gegevens bewaren:

Michiels Jurgen zal uw gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd.
Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om deze doelen te bereiken.


Beveiliging van persoonsgegevens:
Michiels jurgen vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveillgd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft hij passende beveiligingsmaatregelen genomen

uw rechten:

U heeft het recht om MIchiels jurgen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.
Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens .
Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen,
aan te vullen of te verwijderen

wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27/12/2022
Michiels jurgen kan deze privacyverklaring wijzigen. Nieuwe versies worden steeds op de website gepubliceerd.

bottom of page